συγγραφέας 
 
 
Το σχολικό ημερολόγιο των βιβλιοφάγων 2008-2009 
Πατάκη, 2008  

(Συλλογικό έργο)

 

 ISBN 978-960-16-2825-7