συγγραφέας 
 
 
Το σχολικό ημερολόγιο των βιβλιοφάγων 2009-2010 
Πατάκη, 2009  

(συλλογικό έργο)

 

ISBN 978-960-16-3145-5