συγγραφέας 
 
από ταινία σε ταινία 

Μερικά δείγματα 30 χρόνων συμβολής στη διδακτική και παιδαγωγική καινοτομία μέσα από την Άλλη… τηλεόραση,  την εκπαιδευτική τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας.
Καινοτόμες, πρωτότυπες, ελκυστικές ταινίες βασισμένες στην καθημερινότητα και τις βιωματικές εμπειρίες των παιδιών κρύβουν τη μάθηση στην πλοκή και την κάνουν αόρατη.