συγγραφέας 
 
"Η παιδική λογοτεχνία σε πείσμα των καιρών"