συγγραφέας 
 
Πανεπιστημιακοί/ Εκπαιδευτικοί  

Άντα Κατσίκη Γκίβαλου, Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών, 2013