συγγραφέας 
 
Παιδιά 

Η Σοφία Μαντουβάλου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Απρίλιος 2012

Η Σοφία Μαντουβάλου στο Επταχώρι, Ιούνιος 2009

Η Σοφία Μαντουβάλου στο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Επιβατών, Φεβρουάριος 2009

Η Σοφία Μαντουβάλου στο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ.Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), Μάρτιος 2003

Η Σοφία Μαντουβάλου στη βιβλιοθήκη Καστοριάς, Νοέμβριος 2001