συγγραφέας 
 
η φαντασία πάει σχολείο 

Η φαντασία μου συναντάει τη φαντασία των παιδιών
και μαζί κάνουμε το χώρο του σχολείου χώρο χαράς και μάθησης.
Έτσι η παιδική λογοτεχνία γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας
και λειτουργίας του παιδιού μέσα στο χώρο του σχολείου,
αλλά και κύριο μέσο δημιουργικής έκφρασης, νοητικής
και συναισθηματικής ανάπτυξης, γλωσσικής και αναγνωστικής καλλιέργειας.

 

προετοιμασία επίσκεψης