συγγραφέας 
 
για μεγάλους 

Ποιητικά σκαρφίσματα για νέους και ενήλικες

Πεζογραφία

Ημερολόγια-Ανθολόγια

Άλλα βιβλία